Chương trình Đối thoại Chính sách hướng tới đảm bảo môi trường giáo dục an toàn  và toàn diện tại Việt Nam

Ngày 28 tháng 7 năm 2016, tại Khách sạn Melia - Hà Nội, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Cục Nhà giáo) phối hợp cùng Văn phòng của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) tại Hà Nội, Tổ chức Bảo vệ và Thúc đẩy quyền bình đẳng cho người đồng tính, song tính và chuyển giới (ICS) và Văn phòng Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã tổ chức chương trình “Đối thoại Chính sách hướng tới đảm bảo môi trường giáo dục an toàn và toàn diện tại Việt Nam”.

Ngày 23/5/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 2320/BGDĐT-NGCBQLCSGD và Công văn số 2321/BGDĐT-NGCBQLCSGD về việc trả lời kiến nghị giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện triển khai Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Ban chuẩn bị Chương trình Phát triển các trường sư phạm (ETEP) ban hành Khung kế hoạch dân tộc thiểu số và đánh giá tác động môi trường và xã hội của ETEP, để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.

Triển khai Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; Nghị định số 29/2012/NĐCP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai xây dựng Thông tư liên tịch “Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật”. Ngày 3/2/2016, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (đơn vị đầu mối xây dựng Thông tư) đã có Công văn số 130/NGCBQLCSGD-NG gửi các sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu góp ý đối với dự thảo Thông tư nêu trên. Đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và các cá nhân, đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý đối với Dự thảo Thông tư.

Chuyên mục cùng em đến trường

Đăng lúc: 02-06-2016 03:46:16 PM - Đã xem: 299 - Phản hồi: 0

CEDT

"Cùng em đến trường" - chương trình nhằm mục tiêu khuyến khích và tiếp thêm nghị lực cho những tấm gương đang hàng ngày nỗ lực vì sự nghiệp giáo dục đã chính thức ra mắt khán giả.

Báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non

Đăng lúc: 10-08-2016 11:30:23 AM - Đã xem: 214 - Phản hồi: 0

Ngày 26 tháng 7 năm 2016, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành Công văn số 847/NGCBQLGD-NG về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non.

 
Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

     Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; về hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; thực hiện các dịch vụ công về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý...

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 1839
  • Tháng hiện tại: 45866
  • Tổng lượt truy cập: 505741