Tục ngữ, thành ngữ về lời ăn tiếng nói, lối ứng xử khôn khéo trong cuộc sống

Ăn gian, nói dối→ Chỉ những kẻ gian manh, dối trá, dùng lời nói để lấp liếm, che đậy cho sự thiếu trung thực của bản thân. Ở đời, phàm những kẻ "ăn gian, nói dối" đều không được yêu thích và tin tưởng. Ăn không, nói có→ Câu này ám chỉ người hay dựng c...

Đọc thêm

Ca dao về lời nói, lối ứng xử giao tiếp khôn khéo trong cuộc sống

Người thanh tiếng nói cũng thanh, Chuông kêu chuông đánh bên thành cũng kêu.→ Muốn thử tiếng chuông người ta dựa vào âm thanh nó phát ra. Còn ở con người, nhân cách, bản tính sẽ bộc lộ qua lời ăn tiếng nói. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, Người khôn nói ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!