Mục lục bài viết

Đọc thêm

Câu nói ‘xoắn lưỡi’ tiếng Việt

1. Cụ Lý lên núi Nùng.2. Buổi trưa ăn bưởi chua.3. Nồi đồng nấu ốc nồi đất nấu ếch.4. Giặt khăn xanh, vắt cành chanh.5. Ông bụt ở chùa Bùi cầm bùa đuổi chuột.6. Tay phải bắt con cọp, tay trái bóp con cọp.7. Nàng Lê lên núi lấy nuớc nấu lòng.8. Con lươ...

Đọc thêm

Câu nói lẹo lưỡi tiếng Anh luyện phát âm

Một vài câu lẹo lưỡi tiếng Anh giúp các bạn vừa học vừa chơi. Để có thể hoàn thành thử thách với câu nói ‘xoắn lưỡi’ tiếng Anh, bạn cần học cách pháp âm của từ trước. Điều ưu tiên vẫn là phải âm chính xác sau mới đến tốc độ. Mời các bạn tham khảo.1. Black bac...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!