1. Tào Tháo - một kẻ "gian hùng" nhưng không thể phủ nhận tài năng

Tào Tháo sinh năm 155 và mất năm 220 (thọ 66 tuổi), tự là Mạnh Đức là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy th...

Đọc thêm

2. Những câu nói hay của Tào Tháo vang danh thiên cổ

Nhắc đến Tào Tháo, ngoài việc ông là một người tài giỏi trong lĩnh vực chính trị, quân sự thì ông còn là một nhà thơ xuất sắc. Ông và hai con trai Tào Phi, Tào Thực được đời sau gọi là Tam Tào, cùng với nhóm Kiến An thất tử và nữ sĩ Thái Diễm hình thàn...

Đọc thêm

3. Những câu nói hay, thấm của Tào Tháo về thất bại

Tào Tháo được đánh giá là nhân vật kiệt xuất trong thời Xuân Thu Chiến Quốc. Trải qua gần 40 năm tung hoành trên lưng ngựa nhưng tiếc thay cuối cùng ông vẫn không thực hiện được giấc mộng thống nhất giang sơn.Trong ngần ấy năm chinh chiến, ông có những trận đánh thắ...

Đọc thêm

4. Tổng hợp các câu nói của Tào Tháo về các vị tướng

Tào Tháo là một người mưu tài trí lược nhưng dã tâm tựa trời. Trong hoạt động chính trị, ông đề cao tài trí, coi trọng năng lực, nên ông có sự tôn trọng nhất định về các vị tướng soái, đồng thời cũng là kẻ địch của mình. Dưới đây là các câu nói hay của Tào Tháo khi nói về Quan Vũ, Tư Mã Ý và Lưu Bị trong tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa của tác giả La Quán Trung.

Đọc thêm

4.1 Tào Tháo nói về Quan Vũ

1. Xích Thố hợp với Quan Vũ, bảo vật hợp với anh hùng, thiên hạ tuyệt phối.2. Lòng trung thành của Quan Vũ là hình mẫu cho tất cả các tướng quân. Ta thà rằng hắn trở thành kẻ thù của ta, cũng không nỡ giết chết hắn.3. Ta mến tài võ nghệ của Vân Trườn...

Đọc thêm

4.2 Tào tháo nói với Tư Mã Ý

1. Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ giết ngươi, để ngươi không ra tay với Tôn Lưu. (Tào Tháo nói với Tư Mã Ý)2. Vì sao lòng bàn chân trắng hơn tay và mặt? - Bởi vì nó được che đậy (Giai thoại Tào Tháo hỏi chuyện Tư Mã Ý)3. Trọng Đạt à, ngươi có một chút năng lực, nhưng ngươi quá kiêu ngạo! (Tào Tháo nói với Tư Mã Ý)4. Tư Mã Ý có tướng lang cố, hắn nhất định sẽ nhòm ngó nhà ta. (Tào Tháo nói với Tào Phi về Tư Mã Ý).5. Nếu hắn thoái lui không đến thì cứ bắt hắn lại. (Tào Tháo nói về Tư Mã Ý khi người này không chịu đến làm quan)

Đọc thêm

4.3 Tào tháo nói về Lưu Bị

1. Nếu Lưu Bị dám đến cổng thành, ngay lập tức bắt giết, xách đầu đến gặp. (Tào Tháo nói về Lưu Bị).2. Huyền Đức à, ban đầu ta nghĩ rằng nhân từ và chính nghĩa không có cái khác, sau này, ta nhận ra rằng khi nhân từ và chính nghĩa đến với mình, nó kh...

Đọc thêm

5. Những câu nói hay của Tào Tháo bằng tiếng Trung

Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn còn đặt ra nghi vấn Tào Tháo là anh hùng hay gian hùng? Đáp án của câu hỏi này có lẽ khó có lời giải đáp chính xác bởi khi đọc Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, mỗi người sẽ có cảm nhận riêng của mình. Và dù ông...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!