Bác Hồ dạy: Lao động là vinh quang

29/04/2023, 09:53 Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến giai cấp công nhân. Bác đã có một tình cảm yêu thương đặc biệt, dành nhiều thời gian cho việc xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Theo Người: “Lao động là sự nghiệp quang vinh, vẻ vang, vui thú và anh dũng”.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!