I. Dàn ý Suy tưởng về câu ngôn của M.Go-rơ-ki: Yêu sách, nguồn tri thức, chỉ có kiến thức mới dẫn đường cho cuộc sống (Tiêu chuẩn)

1. Khai mạcTổng quan về câu ngôn của Go-rơ-ki2. Nội dung chính* Diễn giải câu ngôn:- 'Sách' là kho tri thức đong đầy, kết tinh sự hiểu biết của nhân loại về thế giới.- 'Kiến thức': đơn giản là hiểu biết về con người, xã hội mà chúng ta thu thập qua h...

Đọc thêm

II. Suy nghĩ về câu nói của M.Go-rơ-ki: Yêu sách, nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là lối sống (Chuẩn)

Một câu của M. Go-rơ-ki đã thổi bùng niềm đam mê với sách: 'Yêu sách, nguồn kiến thức, kiến thức là lối sống'. Câu này thực sự sâu sắc và đầy ý nghĩa, nhấn mạnh vai trò quan trọng của sách trong cuộc sống và sự phát triển cá nhân.Sách không chỉ là ng...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!