1. Hippocrates là ai?

Bởi vì thời gian Hippocrates sinh sống cách đây đã rất lâu nên nhiều hồ sơ về cuộc đời và cái chết của ông đã bị mất. Dựa trên những ghi chép còn tồn tại, Hippocrates sinh năm 460 TCN tại Cos, Hy Lạp, mất khoảng năm 380 - 370 TCN. Hippocrates là con tr...

Đọc thêm

2. Lời thề Hippocrates

Lời thề Hippocrates là lời tuyên thệ của sinh viên trường y phải đọc khi tốt nghiệp, của các bác sĩ trước khi bắt đầu hành nghề y.Nguyên văn lời thề Hippocrates:“Tôi tuyên thệ với Apollo, thần chữa bệnh, Asclepius, Hygieia và Panacea, và tôi minh chứng với tất cả các nam thần, các nữ thần, tôi sẽ đem hết sức lực và khả năng để làm trọn lời thề và lời cam kết sau đây:Nếu tôi giữ lời thề này một cách thành khẩn, tôi sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng và hành nghề trong sự quý trọng của mọi người. Nếu tôi làm trái hoặc vi phạm lời thề, những điều ngược lại sẽ đến với tôi”.

Đọc thêm

3. Những câu danh ngôn của Hippocrates về y học

Là cha đẻ của nền y học hiện đại, là vị thầy thuốc vĩ đại với các chuẩn mực y đức, những câu danh ngôn của Hippocrates về y học luôn là kim chỉ nam cho nhiều thế hệ y sĩ.1. “There are in fact two things, science and opinion; the former begets knowledge...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!