Những câu nói hay bằng tiếng Anh truyền động lực và cảm hứng

Bạn đang tìm kiếm những câu nói tiếng Anh truyền động lực giúp ta mạnh mẽ hơn trong cuộc sống? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây với những câu nói tiếng Anh chứa đầy ý nghĩa để có thêm động lực tiến về phía trước trong cuộc sống.

Đọc thêm

Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân: Tiếp thêm sự tự tin

1. It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not. (Người ghìm giữ chân bạn không phải con người của bạn mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.)2. I confidently take control of any situation. (Tôi tự tin mình có thể kiểm ...

Đọc thêm

Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng giúp bạn thành công

1. No pain, no gain. (Không trải qua khó khăn thì không có thành công.)2. The secret of success is getting started. (Bí mật của sự thành công là hãy bắt tay vào làm.)3. On the way to success, there is no trace of lazy men. (Trên con đường thành công không...

Đọc thêm

Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng về cuộc sống

1. Life is without meaning. You bring meaning to it. The meaning of life is whatever you ascribe it to be. Being alive is the meaning. (Cuộc sống vốn không có nghĩa, ý nghĩa của cuộc sống nằm trong bạn, do một tay bạn vẽ nên và được sống là điều có ý ...

Đọc thêm

Những câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng, tạo động lực học tập

1. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. (Malcolm X) (Giáo dục là hộ chiếu cho tương lai, vì ngày mai thuộc về những người có sự chuẩn bị cho ngày hôm nay.)2. The beautiful thing about learning ...

Đọc thêm

Những câu nói tiếng Anh tạo động lực vượt qua thất bại

1. Defeat is simply a signal to press onward. (Sự thất bại đơn giản chỉ là một tín hiệu để tiến lên phía trước.)2. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. (Confucius) (Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào, miễn là bạn không...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!