Những câu nói hay của Maxim Gorky (M Go-rơ-ki)

Maxim Gorky là một nhà văn tôn sùng sự học hỏi và giá trị con người, với ông con người là tất cả, những quan điểm đó được thể hiện rõ hơn qua những câu nói của ông. Maxim Gorky là một nhà văn, nhà triết học, dân tộc học vĩ đại, ông đã để lại những tác phẩm văn học mang tình yêu thương con người sâu sắc, giàu giá trị triết học và quy luật cuộc sống. Nguồn ảnh: Internet

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!