1Những câu nói hay về theo đuổi ước mơ

Những câu nói hay về theo đuổi ước mơ 1. Không bao giờ là quá già để đặt ra một mục tiêu khác hoặc mơ một giấc mơ mới. (C.S.Lewis) 2. Những ước mơ lớn có thể tạo ra nỗi sợ hãi bị thất bại. Không có ước mơ đảm bảo thất bại xảy ra. (K Calbp) 3. Ước mơ n...

Đọc thêm

2Những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh

Những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Anh 1. If you want something you’ve never had, you have to do something you’ve never done.Dịch nghĩa: Nếu bạn muốn có được thứ mình chưa từng sở hữu, thì phải thử làm những điều mình chưa từng làm. 2. Before giving...

Đọc thêm

3Những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Trung

Những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Trung 1. 你努力不一定会成功,但你不努力一定会失败。 Nǐ nǔ lì bù yī dìng huì chéng gōng, dàn nǐ bù nǔ lì yí dìng huì shī bài.Dịch nghĩa: Bạn cố gắng chưa chắc đã thành công , nhưng bạn không cố gắng thì chắc chắn bạn sẽ thất bại. 2. 最...

Đọc thêm

4Những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Hàn

Những câu nói hay về ước mơ bằng tiếng Hàn 1. “꿈을 계속 간직하고 있으면 반드시 실현할 때가 온다.” [kku-mul kye-sok kan-ji-kha-ko i-ssu-myon ban-tu-si si-ryon-hal tte-ka on-ta] “Nếu bạn luôn ấp ủ giấc mơ thì nhất định nó sẽ thành hiện thực.” - 괴테 (Goethe) 2. “인생에서 가장 멋진 일은 사람들이 당신이 해내지 못할 거라 장담한 일을 해내는 것이다.” [in-seng-e-so ka-jang mot-jin i-run sa-ram-tu-ri tang-si-ni he-ne-ji mo-thal ko-ra jang-tam-han i-rul he-ne-nun ko-si-ta] “Thứ tuyệt vời nhất trong đời là đạt được thứ mà mọi người quả quyết bạn không thể đạt được.” - 월터 배젓 (Walter Bagehot) 3. “꿈이 없다면, 인생은 쓰다.” [kku-mi op-ta-myon, in-seng-un ssu-ta] “Nếu không có giấc mơ, thì cuộc sống thật đắng ngắt.” - 리튼 (Lytton) 4. “오랫동안 꿈을 그리는 사람은 마침내 그 꿈을 닮아간다.” [o-ret-tong-an kku-mul ku-ri-nun sa-ra-mun ma-jjim-ne ku kku-mul tal-ma-kan-ta] “Một người vẽ ước mơ thật lâu thì sau cùng cũng sẽ giống ước mơ đó.” - 앙드레 말로 (André Malraux) 5. “꿈은 머리로 생각하는 게 아니다. 가슴으로 느껴야한다. 손으로 적어야 한다. 발로 실천해야 한다.” [kku-mun mo-ri-ro seng-kak-ha-nun ke a-ni-ta. Ka-su-mu-ro nu-kkyo-ya-han-ta. So-nu-ro jo-ko-ya han-ta. Byan-lo sil-jjon-he-ya han-ta] “Ước mơ không phải là thứ để nghĩ trong đầu. Phải cảm nhận nó bằng trái tim, viết ra bằng tay, và thực hành bằng chân.” - 존 고다드 (John Goddard)

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!