Status những câu nói hay về cuộc sống bằng Tiếng Anh

1. Never say everything that you know. And never believe everything that you hear.Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn đã biết. Và đừng bao giờ tin tưởng tất cả những gì bạn nghe thấy.2. You must go through the rain if you want to see a rainbow.Bạn buộc p...

Đọc thêm

Những câu nói hay và lãng mạn về tình yêu bằng Tiếng Anh

1. Try to be a rainbow in someone’s cloud.Hãy cố gắng để trở thành cầu vồng trong áng mây của ai đó.2. When you are loved by someone, you have strength. When you love someone, you have brave.Khi được yêu bởi ai đó, bạn có thêm sức mạnh. Khi yêu một a...

Đọc thêm

Những câu nói hay, ý nghĩa về gia đình bằng Tiếng Anh

1. If you have a place to go when being tired, it is your home. If you have someone to love and share, it is your family. And if you have both, it is the happiness thing.Nếu bạn có chốn để đi về khi mệt mỏi, đó là ngôi nhà. Nếu bạn có người để yêu thương ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!