II. Những trích dẫn đặc biệt từ Bố già - The Godfather

1. Tiệc cưới của Bố'Đúng vậy, họ không chấp nhận vì bạn là một người đàn ông. Bạn không phải là một người chồng, có gì là lạ chăng? Bởi vì bạn chu cấp nhiều hơn tòa dạy. Bởi vì bạn đã làm tổn thương một phụ nữ mà? Bạn để phụ nữ điều khiển bạn, trong k...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!