II. Những Câu Nói Sáng Tạo Về Hoài Bão, Ước Mơ

Tổng hợp những câu nói ý nghĩa về hoài bão, những câu nói động viên về ước mơ, là nguồn động viên để bạn không ngừng theo đuổi mục tiêu của mình.

Đọc thêm

III. Những câu nói hay về ước mơ

1. Chúng ta đều có cuộc sống riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để thực hiện, và chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước thành hiện thực, miễn là chúng ta luôn tin tưởng. (Louisa May Alcott). 2. Gặp thất bại bảy lần, đứng dậy tám lần. (Sự kiên nhẫn chiế...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!