Quan Hoàng Mười là ai ?

Quan Hoàng Mười, hay Ông Hoàng Mười Nghệ An, là vị Thánh hoàng nổi danh tài hoa, sang trọng, văn võ kiêm toàn. Huyền tích về Quan Hoàng Mười nổi tiếng khắp miền trời Nam. Trong dân gian có nhiều sự tích kể về Thánh Hoàng, tương truyền Ông giáng trên đất...

Đọc thêm

Sự tích Quan Hoàng Mười giáng trần cứu thế

Đọc thêm

Quan Hoàng Mười giáng thế vào ông Lý Nhật Quang con trai thứ tám của vua Lý Thái Tổ

Theo cách lý giải này, ông Hoàng Mười hóa thân làm Uy Minh Vương Lý Nhật Quang là con trai thứ 8 của vua Lý Thái Tổ là anh em cùng cha khác mẹ với vua Lý Thái Tông. Với dòng dõi hoàng thất vốn nổi tiếng thông minh lỗi lạc, lại được vua cha dạy bảo nghiêm...

Đọc thêm

Quan Hoàng Mười về giá ngự như thế nào ?

Khi ngự đồng, Thánh ông Hoàng Mười thường diện long phục, thêu chữ “thọ”, đầu đội khăn xếp, thắt dây vàng, trâm cài tóc màu vàng. Khi ngự đồng, có khi ông lấy quạt làm sách, lấy bút làm trâm, vừa đi vừa ngâm thơ hoặc giả động tác của dân lao động…

Đọc thêm

Hát văn Quan Hoàng Mười

Cành hồng thấp thoáng trăng thanh ,Nghệ An có đức thánh minh ra đời .Gươm thiêng chống chỉ đất trờiĐánh Đông , dẹp Bắc việc ngoài binh nhung .Thanh xuân một đấng anh hùng .Tài danh nổi tiếng khắp vùng Trời Nam .Đôi vai nặng gánh cương thường ,Sông Lam sóng cả...

Đọc thêm

Phú chuốc rượu Quang Hoàng Mười :

Bồ đào tửu Linh Sơn tiên nữ cấtĐợi xuân về hội nghị quần tiênRượu nồng tiên nữ dâng lênTuần sơ dâng tiến án tiền mời Hoàng xơi Hoàng cúc bôi trung đường tiên tửuHằng Nga thiên thượng tuyết thu baTay tiên chuốc chén hoàng hoaNhị tuần dâng tiến mới đà thiết thi Sao thế nhỉ trăng khi mờ khi tỏGớm ghê thay nàng Ngọc Thỏ đa tìnhTay tiên chuốc chén rượu quỳnhTam tuần hiến,hỏi ba vạn sáu ngàn ngày là mấy…

Đọc thêm

Các đoạn thơ phú về Quan Hoàng Mười :

PhúBởi tiền thế tu nhân tích đứcKhiến xui lên gặp bạn tiên cungNợ trần hoàn vương vấn chưa xongGiục lòng khách mơ mòng tưởng nhớNay đến lúc Hoàng về người ởThôi thôi đành vĩnh cách trường lyNghĩa trăm năm còn bức ca thiDâng hoàng tử làm khi tiễn biệt Một lối lên ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!