Ta nói trong Ký túc xá mà gặp mấy bạn sinh viên nói giọng Bình Định, Phú Yên là auto đổ ạ =)))

- “Phia rầu mà tao thấy nó vẫn không có ngủ”Nguồn: Bình Định 77#langfvn

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!