Sống

Sống và tồn tại là hai khái niệm tưởng chừng giống nhau nhưng thực chất là hoàn toàn trái ngược nhau. Sống không phải chỉ là sự sống về mặt sinh học, còn thở, còn nhìn, còn ăn uống được, đó không phải là sống, bởi sống phải hài hòa về cả thể chất lẫn ti...

Đọc thêm

Tồn tại

Tồn tại, nghĩa ở mặt chữ, là sự sống về mặt sinh học. Theo y học, một người chỉ được coi là đã chết khi não ngừng hoạt động, nghĩa là ngay cả khi trở thành người thực vật, nhưng não người đó vẫn đang hoạt động, thì tức là người đó vẫn đang còn sống. Vì...

Đọc thêm

Bạn đang sống hay tồn tại?

Hãy luôn luôn tự hỏi bản thân mình, ta đang sống hay tồn tại. Đó là câu hỏi lớn của đời người, bởi cuộc sống vô thường, thay đổi liên tục nên chúng ta cần phải nhắc nhở bản thân mình, ta đã thực sự sống hay chưa, thực sự tìm được ý nghĩa của cuộc sốn...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!