Mục lục bài viết:

Đọc thêm

Những câu nói hay nổi tiếng của Khổng Tử

1. Nhìn vào những lợi thế nhỏ sẽ cản trở hoàn thành những việc lớn.2. Làm việc đừng mong dễ thành, việc dễ thành lòng thường kiêu ngạo.3. Người không biết lo xa, tất gặp phải ưu phiền trước mắt.4. Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tà...

Đọc thêm

Khổng Từ và những câu nói ý nghĩa đạo đức

1. Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.2. Mọi thứ đều từ hư vô mà ra.3. Danh không chánh, lời chẳng xuôi.4. Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng.5. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh.6. Chim trước lúc ...

Đọc thêm

Khổng Tử nói về sự quân tử

24. Nếu ai đó nói xấu sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang đi trước mặt họ.25. Người quân tử hòa mà không đồng, kẻ tiểu nhân đồng mà không hòa.26. Người quân tử yêu cầu chính là bản thân, kẻ tiểu nhân yêu cầu chính là mọi người.27. Người quân tử luôn hướn...

Đọc thêm

Khổng Tử nói về sự thành công

1. Nhìn vào những lợi thế nhỏ sẽ cản trở hoàn thành những việc lớn.2. Sự nghiệp đừng mong bằng phẳng dễ đi, vì không gặp phải chông gai chí nguyện không kiên cường.3. Làm việc đừng mong dễ thành, việc dễ thành lòng thường kiêu ngạo.4. Người không biết lo xa,...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!