Câu nói hay về sức khỏe bằng tiếng Việt

Đọc thêm

Câu nói hay về sức khỏe trong cuộc sống

Đọc thêm

Câu nói hay về sức khỏe bằng tiếng Anh

1. "Your body is a temple, but only if you treat it as one." - Astrid Alauda.Dịch: "Cơ thể của bạn là một đền thờ, nhưng chỉ khi bạn đối xử với nó như vậy."2. "To keep the body in good health is a duty, otherwise we shall not be able to keep our mind strong a...

Đọc thêm

Tạm kết

Sức khỏe là quà tặng mà chúng ta có thể quyết định. Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày không chỉ mở cánh cửa tuổi của tuổi thọ mà còn là lối sống lành mạnh giúp chúng ta đối mặt với thách thức của thời gian. Những câu nói hay về sức khỏe ngầm nhắc nhở bản thân...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!