Đâu là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Đọc thêm

Một trong những truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam là

Đọc thêm

Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là

Đọc thêm

Cách đánh chủ yếu của dân quân tự vệ trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là

Đọc thêm

Em hãy chọn mốc thời gian phù hợp với các sự kiện sau:

Đọc thêm

Truyền thống thứ ba của Quân đội nhân dân Việt Nam: “Gắn bó máu thịt với nhân dân, quân với dân một ý chí". Em hiểu truyền thống này như thế nào?

Đọc thêm

Người chỉ huy cao nhất của lực lượng dân quân tự vệ là ai?

Đọc thêm

Ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ là ngày nào?

Đọc thêm

Bình luận

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!